Phần mềm đăng bài fanpage hàng loạt lên lịch hàng loạt cho nhiều bài viết

 

LẤY NỘI DUNG BÀI VIẾT ĐĂNG LÊN FACEBOOK

+ Lấy từ page đăng lên page mình quản trị
+ Lấy từ page đăng lên profile cá nhân
+ Lấy từ page đăng lên group
+ Lấy từ profile đăng lên page mình quản trị
+ Lấy từ profile đăng lên profile cá nhân
+ Lấy từ profile đăng lên group
+ Lấy từ group đăng lên page mình quản trị
+ Lấy từ group đăng lên profile cá nhân
+ Lấy từ group đăng lên group

Tất cả các trường hợp trên đều ở tính năng: Cập nhật fanpage thủ công
Liên hệ phần mềm : 0909.078.709 Mr.Lợi

Sau đây là video hướng dẫn mọi người copy nội dung từ nick facebook chính đăng lên tường nick facbook phụ, copy nội dung từ page này đăng lên page khác, lên lịch hẹn giờ đăng bài fanpage hàng loạt...
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét