Phần mềm chuyển UID FB sang SĐT và cách tạo tệp tùy chỉnh chạy quảng cáo Facebook

 

Hướng dẫn chuyển UID FB sang SĐT và tạo tệp chạy quảng cáo với VFP Pro - 0909078709 Mr.Lợi

Các bước tạo đối tượng tùy chỉnh từ tệp số điện thoại

  • Đầu tiên, bạn truy cập đến trình quản lý quảng cáo tại đường dẫn: https://www.facebook.com/ads/manager
  • Tại menu bên trái, bạn chọn “Đối tượng”.

  • Tiếp theo bạn nhấn vào “Tạo đối tượng” và chọn “Đối tượng tùy chỉnh”.

  • Tại bảng “Tạo đối tượng tùy chỉnh”, bạn nhấn chọn “Hồ sơ khách hàng”.

  • Tại bảng “Hồ sơ khách hàng” nhấn chọn “Thêm khách hàng từ tệp của chính bạn hoặc sao chép và dán dữ liệu”.


  • Ở bảng tiếp theo, bạn tải lên tệp chứa số điện thoại, hoặc các thông tin khác như Email, Tên, Họ, UID,… Sau đó nhập tên và nhấn tiếp.


  • Kiểm tra dữ liệu ánh xạ đã đúng chưa. và có thể tùy chỉnh loại dữ liệu ánh xạ cho phù hợp. Sau đó nhấn “Tải lên và tạo”.

  • Đến đây là bạn đã tạo thành công đối tượng của mình. Bước tiếp theo bạn có thể làm là tạo quảng cáo sử dụng đối tượng này, hoặc tạo thêm một đối tượng tương tự những đối tượng mà bạn đã đưa lên.

  • Đối tượng của bạn sẽ được quét để cập nhật thường xuyên. Số quy mô thể hiện số người quét ra được từ tệp bạn tải lên.

  • Chờ đến khi Tính khả dụng của đối tượng sẵn sàng thì bạn có thể sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo của mình.
Chúc bạn thành công !.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét