Hướng dẫn tạo tài khoản và đăng tin phần mềm VRP

 

Hướng dẫn Phần mềm đăng tin rao vặt VRP
*Bước 1* : Tạo Profile ( Lưu trữ toàn bộ thông tin để Tạo tài khoản trong phần mềm đăng tin rao vặt)
Bạn vào Quản lý chọn Quản lý profile
Trước khi bạn Tạo tài khoản trên các trang rao vặt, bạn buộc phải điền đầy đủ các thông tin vào các ô theo dạng như hình dưới đây. Sau đó ấn nút Kiểm tra, Bạn PHẢI điền đúng Địa chỉ Email và Mật khẩu Email thì nó mới báo Thành công khi đó phần mềm mới tự Kích hoạt Email cho bạn được. Sau đó ấn nút Lưu. (trường hợp kiểm tra báo lỗi vui lòng xem cách khắc phục)
Các lưu ý khi Tạo Profile:
- Tên profile: là tên lưu toàn bộ thông tin cấu hình tạo nick, thường lấy tên trùng tên tài khoản để bạn dễ nhớ hơn khi tạo tài khoản hay đăng tin.
- Tên tài khoản: là tên đăng ký, tên đăng nhập trên các Website để đăng bài ( ít nhất 8 ký tự < TK <15 ký tự, viết liền không có dấu, không có khoảng cách). ( mỗi Profile phải dùng 1 Tên tài khoản riêng ).
- Mật khẩu: là mật khẩu để đăng ký, đăng nhập trên các Website đó nên >8 ký tự.
- Địa chỉ Email: ( nên là mail Yahoo hoặc Gmail) là địa chỉ Email để đăng ký, và kích hoạt tài khoản ( mỗi Profile phải dùng 1 Email riêng ). 
- Họ tên Điền đầy đủ họ và tên của bạn.
- Địa chỉ: Bạn nên điền thông tin địa chỉ từ 20-40 ký tự
- Điện thoại: Điền đúng định dạng số điện thoại, không có khoảng trống hoặc dấu (.) giữa các số. Số điện thoại này chỉ để đăng ký tài khoản chứ không phải số điện thoại liên hệ nên bạn có thể thay đổi thoải mái
- Ngày sinh: là ngày sinh khi bạn đăng ký tài khoản
- Mật khẩu Email: Bạn buộc phải điền chính xác Mật khẩu này thì phần mềm mới tự kích hoạt tài khoản cho bạn được. 
- POP3: Email là Yahoo thì chọn pop.mail.yahoo.com
              Email là Gmail thì chọn pop.gmail.com 

*Bước 2* : Tạo tài khoản đăng tin rao vặt (Trước khi bạn Đăng tin thì bạn buộc phải có Tài khoản trên các trang rao vặt đó)
Bạn vào Chức năng chọn Tạo tài khoản
- Chọn Profile bạn muốn tạo nick sau đó nhấn Lọc Site rồi chuyển xuống phần Tạo nick , Sau đó nhấn Tạo nick rồi gõ mã xác nhận, ấn Enter là Ok. 
- Chờ Tạo nick xong thì bạn chuyển sang tab Kích hoạt Email sau đó nhấn Kiểm tra kích hoạt mail. Riêng Gmail có chức năng kích hoạt riêng. (Chức năng >> Kích hoạt TK Gmail )
- Đăng ký xong phải kích hoạt tài khoản, hôm sau bạn lọc lại đăng ký và kích hoạt lại lần nữa vì có một số Site khi mình đăng ký xong, họ chưa gửi lại thông tin kích hoạt ngay cho bạn được.
*Bước 3* : Tạo tin đăng Phần mềm rao vặt (Bạn buộc phải điền đầy đủ các trường thông tin trừ trường Hình ảnh )
Bạn vào Quản lý chọn Quản lý tin đăng.
- Điền đầy đủ thông tin Tiêu đề và các thông tin cần thiết. Riêng phần Nội dung tin đăng bạn soạn bên phần tab Html rồi nhấn Chuyển sang >>BBCode sau đó nhấn Lưu. Bạn buộc phải điền đầy đủ các thông tin trên vì có một số Site nếu thiếu một trong các trường thông tin trên sẽ không cho đăng bài viết của bạn.

*Bước 4* : Chọn chuyên mục tin đăng (Bắt buộc. Bài viết của bạn sẽ hiển thị lên chuyên mục này) 
Vào Quản lý chọn Quản lý danh mục tin đăng.
Trước khi Đăng tin bạn buộc phải chọn chuyên mục cho các trang rao vặt trong phần mềm mà bạn muốn bài viết của bạn hiển thị lên chuyên mục đó.
- Bạn có thể tạo một chuyên mục tin đăng mới (đúng chuyên mục bạn muốn đăng) sau đó điền Từ khóa liên quan đến chuyên mục đăng tin đó bạn muốn tìm kiếm rồi nhấn Tìm kiếm. Khi đó các Website bên dưới chỉ lọc ra những chuyên mục chứa các từ khóa liên quan đến box đăng tin đó rồi bạn nhấn Lưu. 
Sau đó còn những Website nào chưa chọn được chuyên mục thì bạn chọn lại chuyên mục tin đăng đó một lần nữa rồi chọn chuyên mục cho những Website đó.

*Bước 5* : Đăng tin 
Bạn vào Chức năng chọn Đăng tin
Chọn Profile bạn đã tạo và kích hoạt, chọn Chuyên mục – đúng box chuyên mục của bài viết (Bạn chọn chuyên mục các trang rao vặt trong Quản lý >>Quản lý danh mục tin đăng), chọn Tin đăng - bạn muốn đăng.
- Nếu bạn ấn Lọc Site thì lần đăng tiếp ngay sau đó phần mềm sẽ lọc ra các Site chưa đăng được khi bạn ấn Lọc Site.
( Ấn Lọc Site thì mới lưu Links báo cáo trong phần Tiện ích >> Xuất dữ liệu và Uptin được )
- Còn nếu bạn ấn Lọc đăng lại nhiều thì lần đăng tiếp ngay sau đó phần mềm vẫn lọc ra tất cả các Site bạn đã đăng tin trước đó để đăng.
Sau đó nhấn Đăng tin và gõ mã xác nhận, ấn Enter hoặc Trả lời là OK
Bạn có thể kiểm tra link đăng thành công qua tab Báo cáo tin đăng.
- Lần 2 đăng tin bạn nên Click [x] Không đăng Ảnh vì có thể một số Trang không cho đăng ảnh hoặc Ảnh của bạn quá dung lượng (thường < 1Mb) thì bạn vẫn đăng được nội dung trên những trang đó. 

* Chức năng Uptin ( Đưa tin lên đầu trang ) *
Bạn vào Chức năng chọn Up/ Làm mới tin 
- Đầu tiên Bạn chọn Profile bạn đã dùng đăng tin, Tin đăng – tin mà bạn đã dùng profile vừa chọn ở trên để đăng. (Lưu ý khi đăng ấn Lọc Site thì mới Up/ Làm mới tin đăng đó được ). Sau đó ấn Lọc Site rồi ấn Up/ Làm mới 
- Bạn có thể hẹn giờ Up bằng cách tick vào khoảng giờ mình muốn Uptin đó lên. Đến giờ đó phần mềm sẽ tự động Uptin lên cho bạn. 
( Lưu ý trong khoảng thời gian đó phần mềm vẫn phải hoạt động bình thường )


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét