Download và Cài đặt phần mềm đăng tin

 

Bước 1. Trước khi sử dụng phần mềm bạn PHẢI cài 2 Tool sau :
1. Microsoft .NET Framework 4.( DotNet 4.0 ) (win 8 hoặc win 10 thì khỏi cài)
2. SQL Server Compact 3.5 ( SQLCE 3.5 )

Bước 2. Download và giải nén phần mềm bản Full.
Sau đó copy file VFP Pro.Lic (hoặc VBDSP.Lic hoặc VRP.Lic) (- file đính kém cuối mail nhận được khi mua phần mềm tương ứng) vào cùng thư mục với file VFP Pro_v1.6.exe hoặc VBDSP_v1.1.exe hoặc VRP_v1.0.exe).

Chạy phần mềm từ file VFP Pro_v1.6.exe (hoặc VBDSP_v1.1.exe hoặc VRP_v1.0.exe).

Link tải phần mềm đăng tin VFPPro (Bản Full) : VFP Pro_v1.6
Link tải phần mềm đăng tin VRP (Bản Full) : VRP_v1.0
Link tải phần mềm đăng tin BĐS (Bản Full) : VBDSP_v1.1

Link dự phòng:
Link tải phần mềm đăng tin VRP (Bản Full) : VRP_v1.0   - Fix 32
Link tải phần mềm đăng tin BĐS (Bản Full) : VBDSP_v1.1  VBDSP 1.1 - Fix 30

Hỗ trợ cài đặt qua phần mềm điều khiển máy tính từ xa Teamviewer hoặc UltraViewer
Link tải: Teamviewer
Link tải: UltraViewer
Link tải: AnyDesk

Để sở hữu key bản quyền phần mềm vui lòng Thanh toán và Liên hệ 0909.0787.09 - 0961.170.867 Mr.Lợi (có zalo)

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét